Produkter
Garden Products säljer torvblock, stallströ, och grovriven
plantskoletorv i säck. Torvblocken, som har storleken 25x25x50
centimeter, kan användas till mycket, bl.a. till att bygga
torvmurar, torvtak, mm. Plantskoletorven är förpackad i säckar,
och på grund av att torvblocken efter att den utvunnits får
frysa över vintern sprängs torvens vattenfyllda porer, vilket
ökar torvens kapacitet att ta upp vatten och luft optimalt.